Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити та персоналізувати ваш досвід, а також відображати рекламу. Наш веб-сайт також може містити файли cookie від третіх сторін, таких як Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Ми оновили нашу Політику конфіденційності. Натисніть кнопку, щоб ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності.

Нормативні документи соціальної сфери: актуальний перелік

У № 1 «Соціальноїх справи» ми розпочали цикл публікацій про те, якими нормативними документами керується соціальний напрям держави. У цьому випуску надаємо перелік законів, постанов, наказів, що стосуються стандартів соціальних послуг, осіб з інвалідністю, зайнятості населення, пільг та компенсацій, ВПО, дітей, волонтерської діяльності.

Державні стандарти надання соціальних послуг:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 р. № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 р. № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації», 

наказ Міністерства соціальної політики України від 07 серпня 2017 р. № 1267 «Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної адаптації».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01 липня 2016 р. № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання» 

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 р. № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів» 

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2016 р. № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва (медіації)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07 серпня 2017 р. № 1266 «Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» 

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 вересня 2016 р. № 1067 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги інтеграції випускників інтернатних закладів (Установ)» 

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 11 серпня 2017 р. № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2015 р. № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 р. № 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2015 р. № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11 січня 2019 р. № 35 Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2017 р. № 1485 «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13 серпня 2013 р. № 495 «Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. № 1447/23979 

Реабілітація осіб з інвалідністю

Закон України від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

Закон України від 21 березня 1991 р. № 875 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів» 

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 р. № 1138 «Деякі питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення» 

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Закон України від 22 жовтня 1999 р. № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 «Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 грудня 2020 р. № 805 «Про затвердження форми звітності № 6 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2021 р. за № 143/35765 

Праця та зайнятість

Оплата праці

Кодекс законів про працю України 

Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» 

Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» 

Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» 

Закон України від 3 липня 1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» 

Закон України від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 159 «Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 278 «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 р. № 919 «Порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» 

Зайнятість та соціально-трудові відносини

Кодекс законів про працю України 

Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди» 

Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні» 

Закон України від 22 червня 2012 р. № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 

Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу» 

Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008 

Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 

Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 

Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066 

Поселення до будинків-інтернатів системи соціального захисту населення

Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III «Про психіатричну допомогу» 

Закон України від 22 жовтня 1993 р. 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» 

Типове Положення про психоневрологічний інтернат, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» (зі змінами) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (зі змінами) 

Типове Положення про дитячий будинок-інтернат, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 

Соціальний захист бездомних громадян

Закон України від 2 червня 2005 р. № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» 

Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги» 

Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIII «Про соціальні послуги» (новий) 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян

Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. №854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 

Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. №785 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 р. № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» 

Державна допомога підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів

Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

Податковий кодекс України (розділи «Податок на прибуток підприємств», «Податок на додану вартість», «Плата за землю», «Перехідні положення»)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 р. № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» 

Порядок використання суми адміністративно–господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 

Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно–господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 06 вересня 2010 р. № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 р. за № 954/18249 

Порядок надання дотацій роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1836 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1234) 

Внутрішній контроль

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» 

Наказ Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 р. № 1217 «Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту» 

Наказ Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 р. № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» 

Бюджетний кодекс України 

Житлові субсидії

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» 

Компенсація

Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 83 

Пільги та компенсації

Бюджетний кодекс України (статті 51, 102) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 р. № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 462 «Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 505 «Деякі питання призначення житлових субсидій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

Постанова Кабінету Міністрів України від від 27 грудня 2019 р. № 1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 951 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Закон України від 28 лютого 1991 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» 

Закон України від 18 листопада 2004 р. № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни» 

Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

Закон України від 17 квітня 1991 р. № 962-XII «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 

Закон України від 23 березня 2000 р. № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань» 

Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства» 

Закон України від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» 

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV 

Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII «Про Службу безпеки України» 

Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні» 

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

Забезпечення прав дітей

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

Конвенція про контакт з дітьми 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

Конвенція ООН про права дитини 

Сімейний кодекс України 

Цивільний кодекс України 

Цивільний процесуальний кодекс України 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Кримінальний кодекс України 

Житловий кодекс Української РСР 

Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства» 

Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» 

Закон України від 13 січня 2005 р. № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

Закон України від 2 червня 2005 р. № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 569 «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1432 «Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 1997 р. № 565 «Про Типове положення про притулок для дітей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 «Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 834 «Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2018 р. № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

Оздоровлення дітей

Закон України від 4 вересня 2008 р. № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства» 

Закон України від 03 лютого 2009 р. № 906–V «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1167 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 141 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія», в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02 червня 2020 р. № 358 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02 червня 2020 р. № 359 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 422 «Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 424 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 426 «Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 734 «Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 580 «Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей» 

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 16 квітня 2009 р. № 1254 «Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» 

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 13.08.2009 р. N 2881 «Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей» 

Наказ Мінсім’ямолодьспорту, Мінекономіки, Мінфіну від 18.01.2010 р. N 29/9/5 «Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»

Наказ Міністерства соціальної політики від 15 вересня 2016 р. № 1029 Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії 

Протидія торгівлі людьми

Закон України від 20 вересня 2011 р. № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 № 366 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» 

Запобігання та протидія домашньому насильству

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 728-р «Про затвердження Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 43 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 234 «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» 

Наказ Міністерства соціальної політики від 01 жовтня 2018 р. № 1434 «Про затвердження Типової програма для кривдників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2018 р. за № 1222/32674 

Наказ Міністерства соціальної політики від 11 грудня 2018 р. № 1852 «Про утворення Державної установи “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2018 р. за № 1458/32910 

Наказ Міністерства соціальної політики від 02 липня 2019 №1037 «Про затвердження форм документів, із яких формується особова справа постраждалої особи, влаштованої до притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.2019 р. за № 772/33743 

Наказ Міністерства соціальної політики від 30 листопада 2020 р. № 787 «Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2021 р. за № 36/35658 

Спільний наказ Мінсоцполітики та МВС від 13 березня 2019 р. № 369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2019 р. за № 333/33304 

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 04 травня 2018 р. № 372 «Про внесено зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня 1998 року № 622», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 травня 2018 р. за № 576/32028 

Наказ Міністерства освіти і науки від 22 травня 2018 р. № 509 «Положення про психологічну службу» 

Наказ Міністерства освіти і науки від 02 жовтня 2018 р. № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 р. № 278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2019 р. за № 262/33233 

Гендерна рівність

Статут ООН 

Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду 

Загальна декларація з прав людини 

Конвенція Організації об’єднаних націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний протокол до неї 

Пекінська декларація та Платформа дій 

Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй 

Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, визначені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1 

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки 

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», ухвалена Радою Безпеки ООН 31 жовтня 2000 р. та резолюції Ради Безпеки ООН 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493, які разом формують порядок денний «Жінки, мир, безпека»

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони 

Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578 «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності» 

Указ Президента України від 14 травня 2021 р. № 225 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 р. «Про Стратегію людського розвитку» 

Волонтерська діяльність

Закон України від 19 квітня 2011 р. № 3236-VI «Про волонтерську діяльність»

Закон України від 5 липня 2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

Фото: https://istu.edu.ua

Олена Линдюк, докторка наук з державного управління, доцентка

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі повідомлення