Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити та персоналізувати ваш досвід, а також відображати рекламу. Наш веб-сайт також може містити файли cookie від третіх сторін, таких як Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Ми оновили нашу Політику конфіденційності. Натисніть кнопку, щоб ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності.

Бібліографія соціалки

Методичні рекомендації, пам’ятки, збірники, посібники, кращі практики та досвід українських авторів. Усе, що стосується соціальної сфери, – у нашій постійній рубриці «Бібліографія соціалки». 

Дорошенко Н. та ін Рекомендації щодо створення центрів безпеки громадян : інформаційний посібник. К. 2018. 234 с.

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.

Посібник пропонує читачам усвідомлення викликів глобалізації для місцевого розвитку та способів використання новітніх інструментів управління, розуміння основних трендів і закономірностей, за якими успішно розвиваються громади в умовах сьогодення. Зміст посібника присвячений сучасним підходам до планування розвитку громад, місцевому економічному розвитку, сталому розвитку, використанню інноваційних інструментів у плануванні, системі діагностики та оцінки стану громади, питанням стратегічного та просторового планування тощо. Посібник розрахований на лідерів і працівників органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, представників громадських організацій та органів державного управління, активних громадян та впливових підприємців, усіх тих, кого цікавлять питання процесу планування розвитку громад у сучасних умовах, творення стабільного та сталого майбутнього.

Компанцева Л., Заруба О., Череватий С., Акульшин О. Стратегічні комунікації для безпекових і державних інституцій : практичний посібник. Київ: ТОВ «ВІСТКА», 2022. 278 с.

 Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навч. посіб. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2016. 692 с.

У навчальному посібнику розкривається зміст Загальної частини права соціального забезпечення, зокрема, дається правова характеристика соціального забезпечення як фундаментальної категорії однойменної галузі права, права на соціальне забезпечення, його організаційно-правових форм і державних соціальних стандартів. З’ясовується суть права соціального забезпечення як самостійної галузі права, висвітлюється його предмет, джерела та форми, принципи та система. Значне місце відведено правовідносинам і юридичній відповідальності у сфері соціального забезпечення, а також історії становлення та розвитку соціальної підтримки вразливих груп населення та законодавства про соціальне забезпечення. Наводиться обширний перелік наукових робіт, опублікованих в останні роки. Розраховано на здобувачів вищої освіти, науковців, юристів, практичних працівників органів соціального забезпечення, читачів, які цікавляться проблемами теорії права соціального забезпечення.

Посібник із визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах: практ. рекоменд. Київ, 2019. 72 с.

Дащаківська О. Ю., Криницька І. П., Максименко К. М. Спільно до нових послуг. Керівництво із впровадження соціальних послуг для сімей з дітьми в громадах. Частина 1. Соціальне планування та розвиток послуг. Збірка додатків. Київ, 2021. 116 с

ВПО

Організація соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в громадах: метод. рекоменд. Асоціація міст України, 2022. 21 с.

У цих методичних рекомендаціях АМУ надає зразки рішень органів місцевого самоврядування із розгорнутими коментарями, які направлені на організацію соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах. Методичні рекомендації складаються з блоків:

  • організація харчування внутрішньо переміщених осіб;
  • зразок інформаційного буклета для внутрішньо переміщених осіб.

Методичні рекомендації щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та цивільного населення, які постраждали від військової агресії РФ проти України: посіб. БО «БФ «ССС», 2022. 103 с.

Збірка містить розширену інформацію про актуальні послуги та механізми надання допомоги, а саме в умовах карантину та воєнного стану. Це і питання, зокрема, призначення соціальних виплат, надання публічних послуг, надання спеціальних статусів, права дітей, виплати пенсіонерам, питання житла. 

Посібник містить матеріали, які можуть використовувати в повсякденному житті як переселенці, так і представники громадських організацій і фахівці органів державної, місцевої влади, що дотичні до надання соціальних, адміністративних, юридичних послуг постраждалим від російської військової агресії.

Крушельницька Т. А., Матвеєва О. Ю., Вершиніна В. А. та ін. Внутрішньо переміщені особи: особливості реалізації прав та доступу до адміністративних послуг метод. посіб. для проведення тренінгів. Київ: [б. в.], 2019. 240 c.

Моніторинг місцевих політик реагування на виклики пов’язані із внутрішнім переміщенням внаслідок військової агресії Pосійської Федерації по всій території України з 24.02.2022. БО «БФ «Стабілізейшен суппорт сервісез», 2022. 21 с.

Кобзін Д., Левкіна Г., Луньова О., Черноусов А., Щербань С. Методичний посібник з оцінювання потреб ВПО у громадах. Харків, Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД), 2020. 246 с.

Оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб є на сьогоднішній день ключовою складовою їхньої успішної інтеграції у громади. У посібнику представлений міжнародний та вітчизняний досвід такого оцінювання, наведений аналіз законодавства щодо прав та можливостей внутрішньо переміщених осіб в Україні, описані переваги та обмеження різних методів збору даних, а також наведені можливості застосування отриманих даних. Публікація буде корисною для представників місцевих органів влади, де мешкають внутрішньо переміщені особи, міжнародних та національних громадських організацій, соціологів і всіх, кого цікавить тема захисту та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.

 Циганенко Г., Мас О., Григор’єва О. та ін. Ми ПЕРЕЖИЛИ. Техніки відновлення для сімей військових, цивільних та дітей. Друге видання: практ. посіб. для внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих та їхніх сімей. Психологічна кризова служба ГО «УАФПНПП», Посольство Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Дніпро: Середняк Т.К., 2019, 96 с.

Практичний посібник складають матеріали, що розглядають явище стресу та методики саморегуляції. Ці матеріали були розроблені спеціалістами Психологічної кризової служби для сімей військових, дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку. Описані основні прояви стресу у дітей та дорослих. У доступній формі подані практика, техніки та методики, мета яких – спрямувати читача на краще розуміння свого стану та стану близьких. Подано покрокову схему, як обговорювати емоції зрозумілою мовою та регулювати негативні почуття, що впливають на взаємостосунки. Для читачів дорослого віку, соціальних працівників і психологів.

АТО

Карпаш О., Ріщук Л., Кулик Т. та ін. Підприємництво та лідерство в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас : навч. посіб. Київ: Гнозіс, 2021. 236 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання підприємництва та лідерства в контексті реалізації стратегії сталого розвитку як основного виклику сьогодення. Він містить матеріали, що ілюструють окремі глобальні виклики сучасного світу, методи та способи їх вирішення, дають пояснення суті поняття «сталий розвиток», показують стан вирішення цієї проблеми в Україні.

Окремі розділи посібника присвячені висвітленню практичних кроків і рекомендацій щодо підприємницької діяльності та лідерства в умовах сталого розвитку вітчизняної економіки.

Коленіченко Т. І., Акименко Ю. Ф., Петрик О. Л., Вербицька А. В. Соціальний супровід ветеранів АТО/ООС у процесі їх реінтеграції та адаптації до умов сучасного соціуму : метод. рекоменд. Київ : Гнозіс, 2021. 160 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено модель соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; розглянуто загальний підхід до соціального супроводу учасників програми професійної перепідготовки під час добору учасників та комплектування груп; розкрито особливості соціально-психологічного супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; визначено основні аспекти як соціального супроводу процесу працевлаштування учасників проєкту та створення ними бізнесу.

Видання орієнтоване на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників громадських організацій, державних установ та бізнес-сектору, зацікавлених проблемами військовослужбовців та ветеранів.

Кучеренко С. А. Порадник із питань реалізації соціальних гарантій військовослужбовців. Київ : Гнозіс, 2021. 80 с.

Панасевич В. Чужий досвід на сторожі вашого успіху в бізнесі : посіб. Київ : Гнозіс, 2021. 80 с.

Головна мета цього посібника не навчати, а допомогти читачеві зрозуміти, наскільки він готовий до занурення в бізнес-середовище та чи варто йому взагалі виходити на цей шлях. Пояснити, що в бізнесі помилятися не страшно, а іноді навіть необхідно. І водночас дати поради, яких помилок краще уникати та як мінімізувати їх вірогідність і наслідки. Посібник стане в нагоді всім, хто тільки збирається або вже відкриває власний бізнес в Україні.

Пам’ятка Учасникам російсько-української війни Права, обов’язки та гарантії соціального захисту. Юридична Сотня. Національний фонд на підтримку демократії (NED). 248 с.

Рекомендації для працівників територіальних органів Міністерства у справах ветеранів України: метод. посіб. Київ, 2020. 92 с.

Актуальність посібника зумовлена активним формуванням територіальних органів Мінветеранів, діяльність яких потребує адаптації до умов та викликів. Матеріал посібника містить корисні поради, які стануть у нагоді працівникам відділень у практичних аспектах. Зокрема, як навчитися правильно комунікувати з клієнтом і реагувати на будь-яку критику. Посібник допоможе швидко адаптуватися персоналу відділення, який наразі лише починає перебирати на себе функції територіального представника міністерства.

Рекомендації щодо скорочення гендерного розриву у доступності послуг для ветеранської спільноти. БО «БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», 2022. 17 с.

Марценюк Т. та ін. «Невидимий батальйон 2.0»: Повернення ветеранок до мирного життя. К., Інститут гендерних програм, 2019. 222 с.

Фрідріх Ю., Люткефенд Т. Довга тінь Донбасу. Реінтеграція ветеранів та зміцнення суспільної єдності в Україні. К., Фонд Конрада Аденауера, 2021. 61 с.

Коленіченко Т. І., Вербицька А. В., Петрик О. Л. Сприяння у працевлаштуванні та створенні бізнесу як шлях до реінтеграції військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС в умовах сучасного суспільства: навч.-метод. посіб. Київ: Гнозіс, 2020. 144 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено напрями державної політики у сфері зайнятості населення та державні гарантії забезпечення зайнятості населення. Проаналізовано державні соціальні проєкти щодо сприяння зайнятості громадян. Визначено основні аспекти сприяння у працевлаштуванні, а також навчання та підтримки ініціатив зі створення бізнесу ветеранами в недержавному секторі. Подано особистісну систему заходів із пошуку роботи. Окреслено шляхи сприяння працевлаштуванню та підтримки ветеранського бізнесу на основі міжнародного досвіду.

Видання орієнтоване на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників громадських організацій, державних установ і бізнес-сектору, зацікавлених проблемами військовослужбовців і ветеранів.

Підприємництво

Крисоватий А., Коруц У., Островерхов В. та ін. Підручник для слухачів курсів професійної перепідготовки  військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні (проєкт «Норвегія – Україна»). Київ. Друкарський двір Олега Федорова, 2021. 332 с.

Технології розробки стартапів: навч. посіб. Міжнародний фонд соціальної адаптації. Київ, 2021. 128 с.

У навчальному посібнику представлено матеріали з розробки стартапів на основі навчальних надбань Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто процес пошуку ідей і їхньої перевірки на успішність, маркетинг у світі стартапів, соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу, джерела фінансування, бізнес-модель стартапу, створення команди та продажі продукту стартапу.

Посібник підготовлено колективом авторів на основі власного досвіду та досвіду реалізації міжнародних проєктів, у тому числі Проєкту «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему».

Місцевий економічний розвиток як фактор запобігання міграції молоді: посіб. Міжнародний республіканський інститут, 2021. 79 с.

Видання містить успішні кейси залучення та працевлаштування молоді у громадах. Це заходи місцевої влади, які допомагають стимулювати економічний розвиток міста, створювати нові робочі місця та умови для запобігання відтоку молоді.

Особи з інвалідністю

Посібник з інклюзивності осіб з інвалідністю в операціях з надання гуманітарної допомоги, що фінансуються ЄС. Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги, 2019. 38 с.

Волгіна О. М., Іванова О. Л. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці: посіб. ПРООН в Україні, Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». К.: Ваіте, 2018. 36 с. 

У посібнику представлені методичні рекомендації та надано інструментарій для здійснення соціального супроводу людей з інвалідністю на робочому місці. Матеріали, розміщені у цьому посібнику, підготовлені з урахуванням законодавства України, принципів та методології програм підтриманої зайнятості, затверджених Європейською спілкою підтриманої зайнятості (European Union of Supported Employment).

Посібник розрахований на фахівців організацій, що надають послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці для різних уразливих груп населення, у тому числі для людей з інвалідністю.

Підготовлено в межах Спільної Програми ПРООН, МОП, ВООЗ «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні», яка впроваджується у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю за фінансової підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю.

Яковець І. Працевлаштування людей з особливими потребами: путівник по законодавству та практиці: посіб. ГО «Фундація прав людини», 26 с.

Посібник присвячений питанням освіти та працевлаштування людей з особливими потребами з числа вимушених внутрішніх переселенців. У виданні наведено примірний алгоритм пошуку роботи або вступу на навчання, основні положення чинних законодавчих актів з цих питань, корисні посилання та поради. У другій частині посібника наведено посилання на освітні програми та ресурси для людей з особливими потребами як в Україні, так і за її межами. Видання буде корисним людям з особливими потребами, особам, що займаються питаннями працевлаштування у зв’язку з вимушеною зміною місця проживання, громадським активістам та всім, хто цікавиться питаннями дотримання прав уразливих категорій громадян.

Пам’ятка щодо перетинання державного кордону дітьми, особами з інвалідністю та особами, які їх супроводжують, в умовах надзвичайного та воєнного стану. Міністерство соціальної політики України за підтримки проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). 25 с.

Байда Л. Ю., Красюкова–Еннс О. В., Буров С. Ю., Азін В. О., Грибальський Я. В., Найда Ю. М. Інвалідність та суспільство: навч.-метод. посіб. К., 2012. 216 с.

У навчально–методичному посібнику «Інвалідність та суспільство» подано програму курсу для вищих навчальних закладів, а також методичні матеріали до даного курсу: еволюційний шлях поглядів на питання «інвалідності»; права людини з інвалідністю; моделі інвалідності та їх вплив на формування соціальної політики; питання інклюзивної освіти; ролі громадських організацій у формуванні інноваційних підходів до проблем інвалідності; взаємозв’язок між доступністю та забезпеченням прав людини та питання універсального дизайну.

Азін В. О., Байда Л. Ю., Госс Н., Ждан П. М., Сухініна І. М., Флетчер А. Нічого для нас без нас: посіб. з інклюзивного прийняття рішень для державних органів. К: Ленвіт, 2015. 102 с.

Посібник орієнтовано на працівників органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, членів неурядових організацій людей з інвалідністю, громадських активістів, фахівців з питань інвалідності та осіб з інвалідністю.

Виртосу І. Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарному реагуванні: посіб. для органів і закладів, залучених до організації та надання допомоги й послуг населенню при гуманітарному реагуванні. ПРООН. 2022, 48 с.

Дайнеко К., Івашура Н., Шрамко І., Ясеновська М. Захист прав дітей та молоді з інвалідністю: рекомендації для батьків: посіб. ХОФ «Громадська альтернатива»; Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2022. 32 с.

Кращі практики надання соціальних послуг на базі громади для дітей в Україні. ЮНІСЕФ в Україні; Консорціум ОГС, 2021. 33 с.

Цю публікацію створено за фінансової підтримки Німецького федерального міністерства економічної співпраці та розвитку. Її зміст не обов’язково відображає бачення уряду Німеччини.

Права людини жінок та дівчат з інвалідністю: короткий посіб. з питань інтерсекційного підходу до виконання Конвенцій CEDAW та CRPD в Україні. ООН Жінки в Україні у партнерстві з Всеукраїнським Громадським Об’єднанням “Національна Асамблея людей з інвалідністю”. Київ, 2019. 64 с.

Гуляєва Л., Головко Я., Філь Г., Семигіна Т. Молодь з інвалідністю і соціальні медіа: державна політика, проєктна діяльність, інклюзія: монографія. К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. 144 с.

Якушенко Л. М. Актуальні проблеми соціального захисту людей з інвалідністю. Аналітична записка: Серія «Соціальна політика». № 9, 2019. 11 с.

Освіта

Словник інклюзивності. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка. К. 30 с.

Півторак М. В., Пасічник Н. С., Цвид-Гром О. П., Хомчук О. П. та ін. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ: монографія. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. 211 с.

У монографії наведено загальні засади інтеграції молоді з інвалідністю у суспільство, показано роль освітнього середовища у процесах інтеграції молоді з інвалідністю у суспільство, розкрито правові та соціальні аспекти супроводу осіб з інвалідністю, надано рекомендації щодо покращення їхнього соціально-психологічного входження в соціум. Буде корисною соціальним працівникам, практикуючим психологам, викладачам профільних навчальних курсів.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навч. посіб. Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади інклюзивної освіти, міжнародне та національне законодавство з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної освіти, державно-громадське управління інклюзивною освітою. Особлива увага відведена питанню навчання дитини з особливими освітніми потребами в системі закладів загальної середньої освіти. 

Навчальний посібник адресовано студентам закладів вищої педагогічної освіти та слухачам системи післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: практико зорієнтований посіб. Дніпро: «Інновація», 2018. 385 с.

Психологія

Організація психосоціальної допомоги ветеранам війни та членам їхніх сімей. Рекомендації для місцевих органів влади. Київ: ВАІТЕ, 2021. 32 с.

Метою цього видання є сприяння органам місцевого самоврядування (на рівні територіальних громад) в організації роботи з надання психосоціальної допомоги ветеранам/ветеранкам війни, особам, прирівняним до них, та членам їхніх сімей, членам сімей загиблих (померлих) захисників України.

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. – Київ, 2018. 236 с.

У посібнику розглянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків кризової ситуації в Україні, представлено основні напрямки соціально-психологічної підтримки постраждалих внаслідок психотравмівних подій. Багато уваги зосереджено на загальних положеннях та принципах психологічної реабілітації, обґрунтовано необхідність використання світових стратегій для створення вітчизняної системи психологічної реабілітації. Для психологів, соціальних працівників, педагогів, волонтерів, капеланів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями реабілітаційної психології.

Ашраф С., Мельниченко О., Степанюк О. Робота з постраждалими від сексуального насильства в умовах збройного конфлікту: посіб. для фахівців із психологічної допомоги та екстреного реагування в Україні. Проєкт Ради Європи «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні» (COVAW) 2021-2022 роки. Рада Європи, 2022. 132 с.

Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка. Мінімальний пакет послуг. 2021, 86 с. 

Голуб О., Кузьменко Є. Порадник висвітлення соціальних прав та вразливих груп в українських медіа. Рада Європи, 2020. 20 с.

Методичні рекомендації щодо впровадження принципів універсального дизайну. Дніпропетровськ, 2015. 27 с.

Азін В. О., Байда Л. Ю., Грибальський Я. В., Красюкова-Еннс О. В. Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. К., 2013. 128 с.

Фото: osvitoria.media

Матеріал підготувала Олена Линдюк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі повідомлення