Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити та персоналізувати ваш досвід, а також відображати рекламу. Наш веб-сайт також може містити файли cookie від третіх сторін, таких як Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Ми оновили нашу Політику конфіденційності. Натисніть кнопку, щоб ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності.
Зміст курсу
Цифровізація послуг ПФУ
Про урок

Сьогодні всі держави світу перебувають у стані постійних трансформаційних перетворень, які стосуються усіх сфер життєдіяльності. Відбуваються зміни у побудові відносин між державами та громадянами, методами і способами їхньої співпраці, що проявляється в обопільному впливі на подальшу оптимізацію та вдосконалення цих процесів.

Ураховуючи сучасні загальносвітові тенденції розвитку, в тому числі й у сфері публічного управління, Україна намагається застосовувати основні світові здобутки, адаптуючи їх до своїх національних умов та особливостей.

Кілька наступних років повинні пройти в нашій державі за визначальним трендом загальної цифровізації, наближення та поступового утвердження ідеї цифрової економіки й поетапного переходу до цифрового суспільства. Такі кроки, безумовно, створюють підґрунтя для забезпечення ефективної державно-громадської взаємодії шляхом широкої участі громадян в управлінні державними справами, обговоренні та ухваленні відповідних управлінських рішень, однак вони здатні спричинити і появу низки проблемних питань, що потребують прикладних системних рішень, які повинні органічно вписуватися в існуючі соціальні системи управління та відповідати сучасним вимогам і викликам, подекуди змінюючи формат їхньої діяльності при одночасному спрощенні й полегшенні основної мети їхнього функціонування.

Питання побудови стабільної та надійної системи публічного управління, здатної безперебійно та ефективно працювати, відповідаючи при цьому сучасним загальносвітовим тенденціям розвитку, – завдання комплексне і складається з великої кількості окремих аспектів, що потребують ґрунтовного осмислення.

Визначальними тенденціями сьогодення є забезпечення максимальної транспарентності діяльності органів публічного управління, сервісно-орієнтований підхід до надання управлінських та інших державних послуг, наближення до щоденних проблем пересічних громадян та побудова на цій основі довірчих відносинпідзвітність і підконтрольність влади різного ієрархічного рівня, продиктовані новітніми трансформаційними змінами, породженими упровадженням цифрових технологій у всі сфери суспільного життя та побудовою новітньої цифрової інфраструктури як відповіді на вимоги й виклики сучасного глобалізованого світу.

Таким чином, нині відбуваються формування і поширення нових суспільних цінностей, поглиблення та зміна формату взаємовідносин між державою і громадянами, підвищення стандартів та формування нової якості життя, що є наслідком нової суспільної дійсності

Долучитися до обговорення