Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити та персоналізувати ваш досвід, а також відображати рекламу. Наш веб-сайт також може містити файли cookie від третіх сторін, таких як Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Ми оновили нашу Політику конфіденційності. Натисніть кнопку, щоб ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності.
Зміст курсу
Цифровізація послуг ПФУ
Про урок
Чинна нормативно-правова база України перебуває у стані постійних змін, адже нові стратегічні загальнодержавні документи вже нині передбачають необхідність та обов’язковість проведення цифрових експертиз органами виконавчої влади в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів або внесення змін до чинних документів і реалізації владних повноважень шляхом застосування цифрових технологій, що дістала назву державної політики цифрового розвитку

В умовах сьогодення реалізація державної політики цифрового розвитку в Україні ґрунтується на таких базових принципах:

– відкритості, що полягає в забезпеченні відкритого доступу до відомчих даних (інформації), якщо інше не встановлено законодавством;

– прозорості, що полягає в забезпеченні можливості використання відкритих зовнішніх інтерфейсів до відомчих інформаційних систем, включаючи інтерфейси прикладного програмування;

– багаторазовості використання, що полягає в забезпеченні відкритого міжвідомчого обміну рішеннями та їх повторного використання;

– технологічної нейтральності і портативності даних, що полягає в забезпеченні доступу до відомчих сервісів і даних та повторного використання незалежно від технологій або їх продуктів;

– орієнтованості на громадян, що полягає в забезпеченні першочергового врахування потреб та очікувань громадян під час прийняття рішень щодо форм чи способів здійснення функцій держави;

– інклюзивності та доступності, що полягає в забезпеченні можливості для всіх громадян користуватися новітніми досягненнями інформаційних технологій доступу до сервісів;

– безпечності та конфіденційності, що полягає в забезпеченні для громадян і суб’єктів господарювання безпечного та надійного середовища, в якому відбувається електронна взаємодія з державою, включаючи повну його відповідність правилам і вимогам, встановленим законами України щодо захисту персональних даних та інформації, що належить державі, електронної ідентифікації та довірчих послуг;

– багатомовності, що полягає в забезпеченні надання громадянам і суб’єктам господарювання адміністративних, інформаційних та інших послуг, включаючи транскордонні, з використанням мови за їх вибором;

– підтримки прийняття рішень, що полягає в забезпеченні використання новітніх інформаційних технологій для розроблення програмних продуктів, які підтримують прийняття рішень органами виконавчої влади під час реалізації владних повноважень;

– адміністративного спрощення, що полягає в забезпеченні прискорення та спрощення адміністративних процесів шляхом їх цифрового розвитку;

– збереження інформації, що полягає в забезпеченні зберігання рішень, інформації, записів та даних, достовірності та цілісності, а також їх доступності відповідно до політики безпеки та конфіденційності протягом певного часу;

– оцінювання ефективності та результативності, що полягає в проведенні всебічного оцінювання та порівняння не менш як двох альтернативних рішень для забезпечення ефективності та результативності реалізації владних повноважень. 

Інноваційний тренд сучасності – цифровізація, яка за своєю суттю є поняттям всеохоплюючим, що має сприяти формуванню й удосконаленню нових і новітніх форм взаємодії, уможливлюючи при цьому стрімкий, ба навіть “революційний” розвиток усіх галузей і сфер суспільної діяльності. 

Долучитися до обговорення